Knowledgebase: Serwery VPS
Czy w ramach usługi wykonywana jest archiwizacja danych?
Posted by admin on 04 June 2013 13:16 PM

Usługi VPS oraz Hostingowe są archiwizowane w cyklu dziennym i przechowywane na 7 dni wstecz.

Koszt odtworzenia danych z archiwum, to opłata za prace administratorów i wynosi 150 PLN netto za jedną odtworzoną usługę VPS/Hosting niezależnie od tego czy odtwarzane będą wszystkie dane, czy tylko ich część.

(4 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako Fusion