Knowledgebase: Domeny
Kto to jest Abonent domeny?
Posted by admin on 04 June 2013 11:08 AM
Abonent domeny to osoba fizyczna lub firma, na którą zarejestrowana została domena.
Informację o domenie i jej właścicielu dostępne są w bazie WHOIS.
(3 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako Fusion