Knowledgebase: Serwery VPS
Co to jest serwer VPS?
Posted by admin on 04 June 2013 10:51 AM

Serwer VPS to wydzielona część zasobów serwera fizycznego, do samodzielnego zarządzania.

Każdy serwer wirtualny może uruchamiać niezależny system operacyjny, w pełni zarządzalny; każdy serwer wirtualny może być uruchamiany niezależnie.

(6 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Help Desk Software by Kayako Fusion